Publikacje

Reklamacja z tytułu rękojmi

Reklamacja – każdy z nas o niej słyszał i każdy z nas wie, że jest ona ściśle związana z pojęciem praw konsumenta. Te z kolei są chronione zarówno przez polskie prawo, czyli Ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r. i Ustawę o prawach konsumenta, z dnia 30 maja 2014 r., a…
Czytaj dalej